Postliste

 DATO  MOTTAKER  TEMA
 05.05.2015  Aksjeeiere i NNBT  Innkalling til generalforsamling
     Årsberetning og regnskap
     Budsjett 2015
 16.05.2013  7 konsulentselskap  Konkurransegrunnlag for konsekvensutredning
 16.05.2013  7 konsulentselskap  Invitasjon til å levere tilbud på konsekvensanalyse

En fergefri ytre kystvei