Planstatus

Planene for en undersjøisk tunnel under Talgsjøen er ikke av ny dato. Allerede for 20 år siden – i 1990 – ble det utarbeidet en vurderingsrapport på prosjektet, det trasevalg, tunnellengde, dybde og kostnader var sentrale element.

De siste årene har NNBT (Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelselskap) jobbet svært aktivt med prosjektet, der grunnundersøkelser (akustikk og seismikk) er gjennomført i 2008-2010. Arbeidet er gjort i samarbeid med Statens vegvesen og fylkeskommunen.

I tillegg er det nå også utført konseptvalgutredning (KVU), som er sluttført våren 2011.

Høsten 2013 startet arbeidet med konsekvensanalyse for en fergefri Talgsjø. Norconsult AS ble tildelt oppdraget, og har utarbeidet en analyse som ser på hvilke samfunnsøkonomiske- og regionale virkninger en fergefri Talgsjø vil medføre.

Bildegalleri

En fergefri ytre kystvei