Nordre Nordmøre Bru og Tunnelselskap

Nordre Nordmøre Bru- og tunnelselskap (NNBT) er et samarbeid mellom kommunene Aure, Kristiansund og Smøla, og ble stiftet i 2007.

Selskapets formål er å realisere bru og tunnelprosjekter på nordre Nordmøre, gjennom felles finansiering og gjennomføring av en felles ferge-, bru og tunnelstrategi.

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum ved daglig leder står for daglig ledelse av selskapet, og Roger Osen er styreleder.

Styret:

  • Roger Osen, styreleder
  • Ingunn Oldervik Golmen, nestleder
  • Berit Tønnesen
  • Erik Wullum
  • Torbjørn Sagen
  • Maritta Ohrstrand   
  • Gunnlaug Kristiansen

Eiere:

En fergefri ytre kystvei