Fergefri Talgsjø

– FERGEFRI YTRE KYSTVEI – FERGEFRI YTRE KYSTVEI

Tunnel under Talgsjøen blir den siste brikken til en fergefri ytre kystvei mellom Nordmøre og Trondheim. Realiseringen av Talgsjøen vil få en stor betydning for utviklingen på ytre Nordmøre.

En fergefri ytre kystvei

Prosjektet åpner for et større felles bo- og arbeidsmarked. Tunnelen vil også være viktig for en videreutvikling av samarbeid med våre nabokommuner Hitra, Frøya og Hemne. En fergefri ytre kystvei vil få avgjørende betydning for alle kommunene i denne regionen. Her foregår det stor verdiskaping gjennom olje- og gassvirksomhet, fiskeri/oppdrett, turisme og annen næringsvirksomhet. Med Talgsjøtunnelen vil reisetiden fra Aure og Smøla til Kristiansund bli betydelig redusert. Det blir et døgnåpent reisetilbud. Reisetiden fra Aure sentrum til Kristiansund vil bli ca 45 minutt, og fra Smøla vil reisetiden være ca 35 min.

Det planlegges også tunnel mellom Smøla og Aure, og et fergesamband mellom Aure og Hitra (Kjørsvikbugen – Laksvika).

Fakta om Talgsjøtunnelen

  • Fast forbindelse mellom Kristiansund og Tustna/Aure
  • Tunnel: 10-11 km lang
  • Tunneldybde: ca 340 meter
  • Maks stigning: 8%
  • Bru over Kråksundet: ca 350 m
  • Anslått kostnad ca. 2,5 milliard
  • Mål om byggestart i 2020

En fergefri ytre kystvei